Selvästi oman elämän kingi

elamani_sankari_kirja1.jpg

> Tee kirjatilaus tästä

Elämäni Sankari - Nuoren hyvinvointi kuuluu kaikille


Nuoren hyvinvointi on kaikkia koskettava ja aina ajankohtainen aihe. Nuori tarvitsee tietoa päätöstensä tueksi. Nuorten päihteiden käyttö on ollut pitkään laskusuunnassa. Ehkäisevän työllä saavutetut hyvät tulokset eivät ole koskaan kuitenkaan itsestäänselvyys. Ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Koti on tärkein ehkäisevän työn yksikkö. Elämäni Sankari ry on näyttänyt, että aidolla välittämisellä ja periksiantamattomalla työllä voidaan todella vaikuttaa.

Elämäni Sankari - Nuoren hyvinvointi kuuluu kaikille on avoin tarina päihdekasvatustyöstä ja vanhemmuuden haasteista alati muuttuvissa olosuhteissa. Avoin ja henkilökohtainen tarina etenee Elämä Sankari ry:n keulahahmon Henrik Norrenan kertomana. Hänen kohtaamiinsa työ- ja perhe-elämän haasteisiin on varmasti monen helppo samaistua. Kirja käsittelee nuorten hyvinvointia ja päihdekasvatustyötä yksilön, yhteisön ja koko yhteiskuntamme näkökulmasta.


Pieniä poimintoja kirjasta aihe-aluettain:


Päihdekasvatustyö

“Nuoria on osattava kuunnella ja heidän kasvuprosessiinsa liittyviä viettejä on ymmärrettävä”

Vanhemmuus
“Halusiko hän näin käyttäytymällä protestoida kasvatustyyliäni vastaan?”

Nuorten Hyvinvointi
“Nuorten kohdalla itsetunnon romahtaminen voi johtaa nopeasti erilaisiin ongelmiin.”

Nuorten liikkuminen ja harrasteet
“Hyvä johtaja saa lapset innostumaan oma-aloitteisesti liikkumisesta”

Nuorten valinnat ja päihteiden käyttö
“Nuorten ottamat riskit vetivät mietteliääksi.”