Selvästi oman elämän kingi

Jarno1.jpg

Elämäni Sankari ry perusti muistorahaston

Elämäni Sankari ry perusti 17.4.2019 ”Jarno Saarisen muistorahaston” kunnioittaakseen pitkäaikaisen työntekijänsä muistoa ja tukeakseen haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja nuoria perheineen.

Muistorahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Elämäni Sankari ry:n yhteiskuntavastuullista toimintaa. Rahastolla halutaan tukea vähävaraisten ja erityisiä haasteita kohdanneiden lasten harrastuksia sekä heidän perheitään. Tarkoituksensa mukaisesti rahasto voi hakemuksien perusteella jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä. Stipendin jakoperusteet ovat seuraavat:

  • perheen / lapsen sosioekonominen tausta
  • perheen / lapsen akuuttitilanne
  • muu riittävä perustelu stipendin saamiselle

Elämäni Sankari ry:n yhteiskuntavastuullisen toiminnan stipendejä voidaan hakea koko toimintavuoden ajan. Hakemukset tehdään kirjallisena rahaston johtoryhmälle ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Jaettavat stipendit hyväksytään rahaston johtoryhmän toimesta. Ensimmäinen tukisumma kerätään Jarnon & Annan tyttärelle ja se luovutetaan elokuussa 2019.

Rahastoa tukevia lahjoituksia voi tehdä tilisiirtona alla olevalle tilille. Kirjoita viestiksi Muistorahasto.

Saaja: Elämäni Sankari ry
Nordea: FI03 1029 3000 3150 27
Viesti: MUISTORAHASTO

Muistorahastosta ja siihen liittyvästä toiminnasta voi tiedustella järjestön toiminnanjohtajalta Henrik Norrenalta. Muistorahaston seuraava kokous pidetään 13.08.2019.