Selvästi oman elämän kingi

2016-03-03_10.33.56.jpg

Terveenä työelämään -malli toisen asteen oppilaitoksiin

Terveenä työelämään – ehkäisevän päihdetyön toimintamalli on saman nimiseen projektiin perustuva toimenpidesuositus ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa.

Toimintojen keskiössä on opiskelijaryhmälle toteutettu ryhmäinterventio, arvoihin ja asenteisiin vaikuttava keskustelutilaisuus osana terveystiedon opetusta. Opiskelijoiden tietotaitoa vahvistetaan vuorovaikutuksellisesti ja olemassa olevaa tietoa jäsentäen. Työskentelyn tietoperustana käytettään oppilaitoksille suunnattuja hyvinvointikyselyitä, joiden tuloksia hyödynnetään toimintojen painopisteiden suunnittelussa, tiedotuksessa ja seurannassa.

Ryhmäinterventioiden sisältöjen tukemiseksi oppilaitoksissa voidaan järjestää erilaisia ryhmäytymispäiviä, oppilaskuntien järjestämiä tapaamisia ja tapahtumia, tai seuraavina lukuvuosina toteutuvia kertaavia ryhmäinterventioita.

Kaikessa opiskelijoille toteutetussa kohtaamistyössä lähtöajatuksena pidetään tiedon lisäämistä sekä arvoihin ja asenteisiin vaikuttamaan pyrkimistä. Opiskelijat haastetaan tuottamaan näkemyksiä päihde- ja hyvinvointiteemoihin liittyen ja perustelemaan niitä.

Sidosryhmät

Oppilaitosten henkilöstöt, alueelliset toimijat ja opiskelijoiden vanhemmat ovat merkittävässä roolissa nuorten päihdekasvatuksessa. Oppilaitosten henkilökunnalle (kuraattorit, terveydenhoitajat, opettajat) voidaan toteuttaa päihteiden käytön ehkäisyyn, päihteisiin sekä huolen puheeksiottoon ja varhaiseen puuttumiseen keskittynyt kokonaisuus. Kokonaisuudessa voidaan analysoida hyvinvointikyselyjen tuloksia, tarkastella ja kehittää päihdetoimintasuunnitelmia, käsitellä ajankohtaisia päihdeilmiöitä.

Vastaava tilaisuus voidaan järjestää myös vanhemmille tai yhdistetään sisältöteemana oppilaitoksen vanhempainiltaan. Oppilaitosten vanhempainillat ovat hyviä tilaisuuksia käsitellä päihteisiin liittyviä kysymyksiä yhdessä vanhempien kanssa sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässään. Tapaamisissa on hyödynnettävissä moniammatillinen verkosto, kuten poliisi, a-klinikka, alueellinen päihdetyö, järjestöt yms.

20160303_102052.jpg

Päihdekorttipeli Hyrian terveystiedontunnilla

20161004_102212.jpg

Auditoriotilaisuus Sampon 1.vuosikurssille