Selvästi oman elämän kingi

21.jpg

Materiaalipankkiin on koottu Elämäni Sankari ry:n omien materiaalien lisäksi linkkejä muiden toimijoiden tarjoamiin materiaaleihin. Linkkien takaa löydät hyödyllisiä ja mielenkiintoisia materiaaleja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen sekä päihdekasvatuksen tueksi, käytettäväksi opetuksessa tai ohjauksessa.

Yläkoulu ja II aste


Elämäni Sankari ry:n omat lyhytelokuvat on tarkoitettu nuorten kanssa käytävien päihdekeskustelujen virikemateriaaleiksi. Elokuvia voit hyödyntää monipuolisesti päihde- ja mielenterveysasioiden käsittelyssä kouluissa, oppilaitoksissa,
vanhempainilloissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostotapaamissa.
http://www.elamanisankari.fi/tarjoamme/materiaalit-ja-tuotteet

Pienet illanistujaiset, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun tuottama lyhytelokuva, jonka on tarkoitus toimia pohjana päihdeaiheiselle keskustelulle.
https://www.nuortenelama.fi/content/pienet-illanistujaiset-2038

Hukkaputki on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi yläkoululaisten opetusta.
https://nuortenlinkki.fi/peli

Lyhytelokuva School's out on nuorille suunnattu draamaelokuva paineenalaisesta päihteidenkäytöstä, ystävyydestä ja ihastumisesta.
https://nuortenlinkki.fi/tarinat/lyhytelokuva

Kysymyksiä yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Aiheina mm. alkoholi, liikenne, huumeet, tupakka, seksi liikunta, pelaaminen ja muu riskinotto.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110935/Sex_drugs__Verkko.pdf?sequence=1

”Tietoa ja tipsejä hyvään oloon”. Nuorille suunnattu sivusto hyvinvointiin liittyen.
https://www.fressis.fi/

Päihdelinkin viihteellisillä tietovisoilla voi testata tietonsa päihteistä, alkoholista, kannabiksesta, lääkkeistä, pelaamisesta netinkäytöstä ja nuuskasta.
https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietovisat

Verkkopeli, jonka tehtävät vahvistavat nuoren omia henkilökohtaisia voimavaroja: sosiaalisia, psyykkisiä, fyysisiä ja emotionaalisia. Pelin missiot ohjaavat pohtimaan oman mielenterveyden tekijöitä ja buustaavat toimimaan oman sekä muiden mielen hyvinvoinnin hyväksi.
http://yeesi.fi/verkkopeli/


Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa:


5.-6-luokka


Hukkaputki on tarinapeli, joka on suunnattu noin 12–15-vuotiaille nuorille. Peli soveltuu osaksi kuudesluokkalaisten opetusta.
https://nuortenlinkki.fi/peli

Smokefree-rastirata on opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan.
http://www.smokefree.fi/fi/smokefree-rastirata/

Nuorten päihteettömyyden tukeminen -vanhempainiltamalli. Tarkoitettu erityisesti nivelvaiheessa 6.-7.luokkien vaihteessa olevien lasten vanhemmille.
http://klaari.munstadi.fi/nuorten-paihteettomyyden-tukeminen-vanhempainiltamalli/


Erilaisia aineistoja ammattilaisten hyödynnettäväksi päihdekasvatuksessa: