Selvästi oman elämän kingi

20160825_102523.jpg

Valitsen itse - päihdekasvatusohjelma

Päihdeoppitunnit

Ehkäisevässä päihdetyössäme keskiössä on vuorovaikutuksellinen ja tiedon lisäämiseen ja jäsentämiseen tähtäävä keskustelu, sekä aito kohtaaminen nuorten kanssa. Ryhmäinterventiot eli päihdeoppitunnit ovat luokkakohtaisia oppitunteja, joissa voidaan hyödyntää puhelimia tai interaktiivista äänestysjärjestelmää, jolloin esimerkiksi kaukosäädintä käyttämällä oppilaat saavat mielipiteensä erilaisiin teemoihin liittyen julki anonyymisti. Ryhmän vastausjakauma voidaan heijastaa prosentteina taululle, jolloin tuloksista voidaan keskustella ryhmässä. Muina menetelminä käytämme lyhytelokuva-materiaalejamme sekä toiminnallisia workshop-menetelmiä.

Hyvinvointikyselyt

Kohtaavan työn sisältöjen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa hyödynnetään internet kyselyjä, joilla kerätään tietoa kohderyhmän hyvinvointikäyttäytymisestä. Tulokset saadaan nopeasti ja raportit jäävät luokka-asteittain, sekä yhteenvetona koulun käyttöön. Tuloksia ja niiden analyysiä hyödynnetään tilaisuuksissa oppilaiden, henkilöstöjen ja vanhempien kanssa.

Päihdetietoa vanhemmille ja
koulujen henkilöstölle

Myös lasten ja nuorten vanhemmat sekä koulujen henkilöstö tarvitsevat monipuolista tietoa päihteistä ja niiden käytön ehkäisystä.

Vanhempainilloissa koulutetut ohjaajamme tuovat terveisensä oppilastapaamisista ja jalkauttavat hyvinvointikyselyiden tuloksia nuorten vanhemmille. Tilaisuudet perustuvat vuorovaikutukseen, keskusteluun ja koulun oman tilanteen läpikäymiseen. Vanhemmat saavat kattavan kuvauksen myös alueen päihdetilanteesta ja kasvatustyön haasteista. Tarjoamme ratkaisumalleja ja ohjaamme vanhempia löytämään lisätietoa asiasta.

Vanhempainillat

 • monipuolinen ja mielenkiintoinen sisältö
 • mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa käytössä äänestyslaitteisto)
 • käsitellään oman koulun hyvinvointikyselyiden tuloksia
 • kesto 60–90 min.
 • Henkilöstön koulutus

  (Opettajat/muu ammattihenkilöstö)

 • räätälöity päihdekoulutus paikallinen päihdetilanne huomioiden
 • ryhmäytys-koulutus lasten ja nuorten kanssa toimiville
 • mahdollisuus vaikuttaa sisältöön
 • mahdollisuus interaktiivisuuteen (tarvittaessa käytössä äänestyslaitteisto)
 • kesto 90 min.
 • Liikuntapahtumat lapsille ja nuorille

  Päihdeoppituntien lisäksi tarjoamme lapsille ja nuorille liikuntaa tai harrastuksia painottavia tapahtumia. Tapahtumat täydentävät kouluissa tekemäämme työtä, sekä auttavat korostamaan valintojen ja vaihtoehtojen merkitystä.

  Liikuntaa ja harrastuksia painottavat tapahtumat

 • sisältö suunnitellaan yhteistyössä tilaajan kanssa kohderyhmän mukaan
 • kesto puoli päivää tai koko päivä
 • IMG-20160323-WA0012.jpg

  Vanhempainilta Riihikalliossa 2016

  20161013_111129.jpg

  Hyvinvointikyselyjen jalkautusta 

  20160531_152909_resized.jpg

  Henkilöstökoulutusta

  saba-pienennetty.jpg

  SankariSähly Lappeenrannassa