Selvästi oman elämän kingi

Hyvää palautetta nuorilta ja yhteistyökumppaneilta

Elämäni Sankari ry on vuodesta 1998 alkaen toteuttanut yhteensä yli 6000 päihdeoppituntia, joissa olemme tavoittaneet noin 165 000 henkilöä. 

Yksi toimintamme tavoitteista on lisätä uuden tiedon määrää päihdeoppituntien avulla. Vuonna 2017 pitämiemme oppituntien (486 kpl) perusteella onnistuimme siinä hyvin, sillä vastaajista 86 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa.

tulos2017.png

Tuloksia toiselta asteelta

Vuosina 2010–2014 järjestetyssä Terveenä työelämään -projektissa kysyimme opiskelijoilta, mitkä tekijät ovat vähentäneet heidän päihteiden käyttöään. Noin 9 000 opiskelijan mukaan eniten siihen vaikuttavat koti ja vanhemmat, kaverit ja koulussa tai oppilaitoksessa saatu tieto päihteistä. 42 prosenttia vastaajista piti koulussa saatua tietoa merkittävänä tekijänä. Toisen asteen opiskelijoista 73 prosenttia ilmoitti saaneensa uutta tietoa oppitunneiltamme.


Toimintakertomus 2018
Vuosikertomus 2017
Vuosikertomus 2016
Vuosikertomus 2015
Toimintakertomus 2014
Terveenä työelämään 2010-2014
Toimintatutkimus 2013
Itsearviointi 2009
Valitsen Itse 2006-2008
Arviointi 2005