Selvästi oman elämän kingi

elamani_sankari_ryhma.jpg

Ehkäisemme ja vähennämme päihdehaittoja


Toimintamme tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. Haluamme myös edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja kannustaa heitä lisäämään päivittäistä liikuntaa.

Vaikutamme niin valtakunnallisella kuin paikallisella ja alueellisella tasolla. Valtakunnallisesti osallistumme muun muassa ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintaan. Paikallisesti ja alueellisesti teemme kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa, joissa tapaamme 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Eniten kohtaamme 13–17-vuotiaita nuoria. Koulujen kautta tavoitamme myös lasten ja nuorten vanhempia, mikä auttaa meitä tukemaan perheiden hyvinvointia.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: luotettavuus, tehokkuus, asiakaslähtöisyys, jatkuva uudistuminen ja nykyaikaisuus.


TAVOITTEET

1. Kohderyhmien tiedon lisääminen, päihdeasenteisiin vaikuttaminen

2. Vaikuttamistyön tehostaminen ja tunnettavuuden lisääminen

3. Järjestön asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpito

4. Laadukas ja monipuolinen kohtaamistyön toteuttaminen eri ympäristöissä

Missio: Päihteiden käyttö vähenee ja hyvinvointi lisääntyy


Visiot 2018 – 2020

Laadukasta, tuloksellista ja monipuolista kohtaamistyötä toteuttava asiantuntijajärjestö

Järjestön toiminta on laajentunut ja tunnettavuus lisääntynyt