Selvästi oman elämän kingi

HA2A1820_800x520.jpg

Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen järjestö

Elämäni Sankari ry on ehkäisevän päihdetyön järjestö, joka tekee kohtaavaa työtä pääosin kouluissa ja oppilaitoksissa aina alakoulusta toiselle asteelle. Valtakunnallisella tasolla kuulumme EPT-verkostoon ja paikallisesti vaikutamme Hyvinkään EHKÄPÄ työryhmässä. Toiminnassamme edistämme myös ihmisten hyvinvointia ja terveyttä mm. järjestämiemme tapahtumien avulla.

Elämäni Sankari ry on hallinnollisesti kevyt, itsenäinen sekä poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton toimija. Arvojamme ovat luotettavuus, asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja nykyaikaisuus – ja toimimme niiden mukaisesti.

Järjestössä työskentelee neljä toimihenkilöä: toiminnanjohtaja, kohtaamistyön asiantuntija ja 2 kohtaamistyön kehittäjää; yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen. Käytämme tarvittaessa osa-aikaisia ja/tai ulkopuolisia asiantuntijoita ja työllistämme kesäisin nuoria leiriohjaajina.

Järjestön toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, jota johtaa Minna Karhunen. Sosiaalineuvos Jouko Kalliomaa nimitettiin Elämäni Sankari ry:n kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2017. Hallitukseen valitaan vuosittain 4–5 jäsentä. Kaudella 2017–2018 jäseninä toimivat Markku Mauno, Tuija Muurinen, Janne Marvaila, Hannele Liesmäki ja Reetta Rautio. Hallituksen kokousten valmistelijana toimii toiminnanjohtaja Henrik Norrena.