Selvästi oman elämän kingi

Sankareissa puhaltaa nyt kova myötätuuli

08.10.2017

Järjestömme on tänä syksynä pitänyt strategiatyöpajan, jossa linjasimme vuosien 2018-2020 painopistealueita. Toimintastrategiaksi valitsimme neljä päälinjaa, jotka esittelen tässä tärkeysjärjestyksessään. Oleellisinta toiminnassamme on huolehtia henkilöstömme asiantuntijuuden tasosta ja työntekijöiden jaksamisesta hektisessä järjestötyön maailmassa. Tämä luo hyvän pohjan sille, että kykenemme jatkamaan työmme kehittämistä nykyisen kaltaisella tavalla. Haluamme säilyttää uteliaisuutemme kaikkeen kehittämistyöhön ja varmistaa tällä tavoin laadukas ja tunnettu kohtaamistyömme kouluissa sekä oppilaitoksissa. Kolmanneksi meillä on nyt mahtava tilaisuus laajentaa toimintaa KUUMA-seudun kasvualueella pääkaupungin läheisyydessä. Viisi uutta kuntaa on ilmaissut kiinnostuneisuutensa toiminnoistamme hyvin vahvasti ja näiden kanssa käymme parhaillaan jatkoneuvotteluja. Neljäntenä asiakokonaisuutena haluamme lisätä tunnettavuutamme sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tulevina vuosina. Paikallisesta tämä tarkoittaa asemamme vahvistamista Hyvinkäällä ja yleisesti viestinnän tehostamista monin eri tavoin.

Syyskuun lopussa pidimme ensi kertaa järjestössämme ylimääräisen vuosikokouksen. Syynä tähän oli puheenjohtajamme, sosiaalineuvos Jouko Kalliomaan nimittäminen kunniapuheenjohtajaksemme. Näin myös tapahtui ja Kalliomaasta tuli Sankareiden ensimmäinen kunniapuheenjohtaja. Kalliomaa toimi ansiokkaasti järjestömme puheenjohtajana vuosina 2002- 2017. Sama kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksemme hyvinkääläisen Minna Karhusen. Minna tunnetaan hyvin monista eri ansioistaan, mutta myös Sankareiden pitkäaikaisena kummina, hallitusjäsenenä 2003 - 2005 ja ulkopuolisena asiantuntijanamme. Tällä hetkellä Minna vaikuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana. Järjestömme toivottaa Minnan lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme ja odottaa yhteistyötä innolla.

Päihderintamalla on alkanut syksy ollut jälleen vilkas. Omaa alueellista kartoitusta todentaa paikalliset hyvinvointikyselymme yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille. Näiden pohjalta (5.000 vastaajaa) näyttää siltä, että tupakoinnissa, alkoholin humalajuomisessa ja huumetarjonnassa on nähtävissä lievää kasvua. Aika lailla näin kertoi myös valtakunnallinen kouluterveystutkimus, joka myös ilmestyi hiljattain. Nostaisin esiin erityisesti nuuskan käytön lisäyksen, lääkekaupan vilkastumisen (sekakäyttö), alkoholiasenteet ja huumausaineiden monipuolistumisen. Valitettavaa on se, että tarjonta näiden osalta kohdistuu monesti yhä nuorempiin. Ehkäisevälle työlle riittää siis tilausta tulevaisuudessakin.

Järjestöllämme on parhaillaan käynnissä vuoden kiireisin kuukausi. Sitä värittää erityisesti Etelä-Karjalan vierailumme viikoilla 40 - 41 ja kolmatta kertaa järjestettävä syyslomaleirimme Hyvinkäällä viikolla 42. Näiden valmistelujen ja käytännön toteutuksen yhteydessä olemme käynnistäneet uuden ehkäisevän työn materiaalin suunnitteluprosessin, josta voimme kertoa vasta myöhemmin lisää. Koko ensi vuoden suunnittelu on myös ajankohtaista ja erityisesti siksi, koska juhlistamme 20v juhlavuottamme. Julkaisemme juhlavuotemme ohjelman vasta hallituksemme hyväksynnän jälkeen marraskuun alkupuolella. Ensi vuoden avustushakemus STEA:lle jätettiin myös määräaikaan mennessä. Tämän pohjaksi saimme STEA:n pisteytetyn TVS-selvityksen, joka oli meille päin oikein mieluinen. Saimme pisteitä selvästi yli keskiarvojen ja paljon hyvää palautetta toiminnastamme. Toki kehitettävääkin löytyi ja otimme niistä vinkeistä vaarin.

Omaa vireystilaani olen pitänyt yllä lähinnä liikkumalla ja olemalla aktiivisesti mukana lasteni harrastustoiminnoissa. Tässä minulla on kyllä hieman petrattavaa lähinnä oman kuntoiluni suhteen. Työn hektisyys ja kiire ovat vaikuttaneet hieman liikuntaa latistavasti. Korjausliike on kuitenkin jo tehty, joten uskon muutoksen tapahtuvan. Hyvä puoli siinä on se, että kaikki on vain itsestä kiinni. Ensi vuotta ajatellen olen aikonut tempaista oikein kunnon haasteen itselleni ja haastavani tähän myös muita. Katsotaan miten käy ja palataan näihin vuoden lopussa.

Syksyisin terveisin eturintamalta!

Henrik Norrena