Selvästi oman elämän kingi

blogiin.jpg

Juhlavuoden 2018 kynnyksellä

27.11.2017

Hektinen toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Olemme saaneet vuoden aikana paljon aikaiseksi ja järjestömme on myös linjannut uudet toimintastrategiat ajan tasalle. Syksyn aikana on neuvoteltu ensi vuoden kokonaisuuksista ja palaset alkavat pikku hiljaa asettumaan paikoilleen. Ensi vuosi tuo tullessaan uusia yhteistyökumppanuuksia, uutta materiaalia kohtaamistyöhömme, kirjan Sankareiden taipaleelta ja monenlaista 20v juhlavuotemme kunniaksi. Juhlavuoden ohjelmakokonaisuus julkistetaan tammikuun 2018 alussa. Selkeä painopiste ensi vuodelle laitetaan kohtaamistyön rautaiseen toteuttamiseen ja viestinnän kehittämiseemme.

Päihdeasioissa on vuoden aikana tapahtunut merkittäviä muutoksia. Nuuskan todella voimakas laiton myynti on aiheuttanut sen, että yhä nuorempien käsiin on päässyt nikotiinituotteita. Tämä on selvästi näkynyt meidän toiminta-alueillamme ja asiasta on syytä olla huolissaan. Erikoinen kontrasti, kun tuore kouluterveystutkimus kertoo tupakoinnin jatkavan vähentymistään yläkoululaisilla ja omat paikalliset kyselymme kertovat päinvastaista. Tässä tapauksessa luotan enemmän omiin paikallisiin ja alueellisiin kyselyihimme. Alkoholi, sekakäyttö ja huumeiden lisääntyminen ovat myös olleet vahvasti esillä. Monien hyvien vuosien jälkeen omissa hyvinvointikyselyissämme onkin nähtävissä käänne huonompaan suuntaan esim. alkoholin käytössä kaikissa ikäluokissa (7.-9. luokat). Ehkäisevää työlle on siis olemassa iso tarve. Alkoholilakiuudistusta odotellaan edelleen. Ensi vuonna se kuitenkin tulee ja sillä tulee olemaan omat vaikutuksensa kokonaisuuteen. Itse uskon ainakin, että nuorison osalta uudistus ei hyvältä vaikuta. Kaikkien edellä mainittujen lisäksi ei sovi unohtaa, että meitä haastavat enenevässä määrin myös kasvavat mielenterveysongelmat. Tulevaisuudelle tulee riittämään merkittäviä haasteita koko yhteiskunnalle, joista päättäjämme päättävät. Valitettavan usein resurssien lisäys ei näy ehkäisevän työn puolella. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa maksettavaksi tulee suuremmat hoitopuolen kustannukset.

Tuleva vuosi asettaa Sankareilla paineita vastata kasvavaan kysyntään. Tätä olemme ennakoineet ja hakeneet mm. toiminta-avustuksia lisää työmäärän kasvaessa. STEA:n avustusesitys ensi vuodelle saadaan piakkoin ja sen jälkeen kykenemme tekemään omia päätöksiämme. Näistä päätöksistä informoimme sitten ensi vuoden aluksi. Tällä erää olen hyvin luottavaisin mielin tulevan avustusesityksen suhteen. Kulunut vuosi ja STEA:n tekemä arviointi toiminnastamme ovat olleet rohkaisevia maltillisen kasvun suhteen. Tätä kirjoittaessa näyttää hyvinkin varmalta, että tulemme saamaan ensi vuodelle uusia kuntakumppaneita toimintamme piiriin. Ehkäisevän työn mallimme ovat hyväksi havaittuja ja niitä on ilo lähteä tarjoamaan myös muillekin. Vuoden 2017 päätteeksi olemme jälleen mukana Raittiuden Ystävät ry:n toteuttamassa Anna lapselle raitis joulu –kampanjassa. Tässä on ilo olla mukana ja tähän teemaan haastankin kaikki mukaan.

Henkilökohtaisesti aion tehdä ensi vuonna joitakin asioita hieman toisin. Omasta jaksamisesta on huolehdittava paremmin ja siihen on myös panostettava. Aikaa on tarjottava enemmän myös omalle perheelle. Lastemme harrastuksissa mukana kulkeminen tuo minulle paljon iloa ja uskon, että sillä on iso merkitys myös jälkikasvullemme. Kaiken kaikkiaan vuodenvaihde tarjoaa tänä vuonna ansaitun lepotauon. Leväten, liikkuen ja perheeni kanssa yhdessä tekemällä olen valmiina ensi vuoden alussa käynnistyvään juhlavuoteemme.

Hyvää vuoden loppua ja joulun aikaa toivotellen!

Henrik Norrena