Selvästi oman elämän kingi

Ehkäisevällä työllä todellakin on vaikuttavuutta

03.11.2016

Mukavaa istuskella välillä rauhassa tietokoneen äärellä ja kirjoitella vähän tapahtuneista asioista. Lokakuu saatiin vietyä läpi kunniakkaasti ja se todella oli työntäyteinen. Teimme laajat kouluvierailumme Etelä-Karjalaan ja uutena kumppanuutena Imatran yläkouluihin. Kaikkiaan pidimme lokakuussa 110 päihdeoppituntia, joilla tavoitimme kasvotusten lähes 3.000 ihmistä. Lokakuu on jo pitkään ollut meille vuoden kiireisin ajankohta kuten nytkin. Henkilöstömäärämme tuplaantui ko. teemaviikoille, jotta saimme kaikki sovitut tilaisuudet toteutettua laadukkaasti. Saamamme oppilaspalaute on ollut todellakin hyvää; 88% kertoo saaneensa oppitunneiltamme uutta tietoa ja 76% saaneensa keinoja kieltäytyä päihdetarjonnasta. Näihin lukuihin voimme olla todella tyytyväisiä. Vanhempainilloista saamamme palautteet ovat samansuuntaisia. Lokakuussa toteutimme onnistuneesti myös lasten syyslomaleirin Hyvinkäällä. Tämä tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa ja sille on olemassa selkeä tilaus.

Kuntayhteistyöhömme Lappeenrannan / Eksoten ja Hyvinkään kanssa kuuluu yhtenä toimintana vuosittaisten hyvinvointikyselyiden toteuttaminen alueiden 7.-9. luokkalaisille. Paitsi että kysely kertoo sen hetkisestä tilanteesta, niin se toimii myös seurantamittarina hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Molemmissa kunnissa olemme saaneet aikaiseksi paljon myönteistä kehitystä erityisesti päihdekysymyksiä tarkasteltaessa. Lappeenrannassa esim. alkoholin humalajuominen on kohderyhmissä vähentynyt vuoden 2006 lukemista 32,6% lukemiin 14,0%. Hyvinkäällä vastaavat lukemat ovat vuodelta 2009 27,6% ja tänä syksynä 12,0%. Raittiiden määrät lisääntyvät ja hyvinvointiasioita pidetään paremmin arvossaan. Tupakoinnissa oli samanlainen kehityksen suunta. Huumetarjonta oli Hyvinkäällä hivenen lisääntynyt, mutta Lappeenrannassa taas vähentynyt. Molemmilla alueilla oli nähtävissä elämänhallinta-asioissa negatiivista kehityssuuntaa. Näyttääkin siltä, että nämä arjen arkiset asiat aiheuttavat meille entisestään huolta. Hyvinkäältä tarkastelimme lisäksi erikseen Puolimatkan koulun 9. luokkalaisia, koska heidän kanssaan aloitimme vuonna 2012 tehostetun operaatio ILO –kampanjan tavoitteena ehkäisevä työ ja elämänhallinnan tehostaminen. Iloksemme saimme huomata, että kohtaamistyöllä, vanhempien valppaudella sekä koulun panostuksella olemme saaneet aikaiseksi merkittäviä tuloksia tässä ikäluokassa. Vertasimme ko. tuloksia Hyvinkään 9. luokkien keskiarvoon ja kaikissa muuttujissa lukemat olivat selvästi paremmat. Tämä tulos antaa kyllä lisäintoa kohtaamistyömme toteutukselle tulevaisuudessakin.

Vaikuttamistyössä painopisteemme on tänä syksynä ollut Hyvinkään EHKÄPÄ-ryhmän toiminnassa paikallisella tasolla. Hyvinkäällä on käynnistetty koulutus- ja kehittämisprosessi, jossa kuvataan tarkemmin paikallisia toimintoja. Tämä homma on tuntunut mielekkäältä ja siinä konkreettisesti toteutetaan nyt tuoretta ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa. Omista verkostoistamme olemme saaneet paljon palautetta tänä syksynä ammattimaisuudestamme sekä osaamisestamme. Nämä palautteet on otettu ilolla vastaan. Hiljalleen alamme jo odotella ensi vuoden avustuspäätöksiä. Päätösten jälkeen pääsemme lukitsemaan toimintasuunnitelmamme ja talousarvion 2017. Uusi avustuskeskus STEA otetaan ilolla vastaan ja toivotaan hyvää yhteistyötä kuten tähänkin asti.

Henkilökohtaisella tasolla kuntoni on vahvasti nousussa, kun polvivaivat ovat vihdoin hellittäneet. Nyt kyetään jo treenaamaan oikein kunnolla. Minulla se tarkoittaa 6-8 viikkotreeniä. Tällä mennään kohti vuodenvaihdetta ja tulevaa. Kaiken kaikkiaan ilmassa on monenlaista positiivista vipinää tällä hetkellä. Palataan näihin sitten myöhemmin.

Hyvää talven jatkoa!


Henrik Norrena